Privacybeleid

WhatsApp Image 2023 10 16 at 23.06.37 (1)
0 +
Leerlingen
0 +
Geslaagd
0 +
Jaar ervaring

Privacybeleid

Sodrive Academie B.V., gevestigd aan Fascinatio Boulevard 522, 2909 VA Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Contactgegevens

– Website: www.Sodriveacademie.nl

– Adres: Fascinatio Boulevard 522, 2909 VA Capelle aan den IJssel

– Telefoon: 085 016 07 50

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sodrive Academie verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Sodrive Academie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van uw betaling

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U bellen of e-mailen indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening

– U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

– Analyseren van uw gedrag op de website om de website te verbeteren en onze producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

– Volgen van uw surfgedrag op andere websites om onze producten en diensten aan te passen aan uw behoeften

– Verwerken van persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Sodrive Academie neemt geen besluiten met aanzienlijke gevolgen voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen, zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Sodrive Academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Sodrive Academie verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

Sodrive Academie maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Tevens kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar en/of gegevensoverdraagbaarheid, of als u andere vragen of opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sodriveacademie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. Sodrive Academie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Sodrive Academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sodriveacademie.nl.